Hälsa & välbefinnande

Vad händer när det sker en livsförändring? Hur kan vi utifrån våra behov hitta sätt att ta oss vidare när allt känns hopplöst? Hur hjälps vi åt?
Målet är att ge Dig verktyg att se Dina valmöjligheter.

Med grund i allas egna livserfarenheter diskuterar vi fram möjliga vägar med inriktning på positiva lösningar.
Studiecirkeln innefattar fem tillfällen a´ 2,5 timme. Cirkeln är gratis då detta är ett pilotprojekt. Liten fika ingår. Vi varvar information och egna erfarenheter. Externa föreläsare kommer delta vid några tillfällen.

1. Att tappa fotfästet - egna eller andras livsförändringar.
2. Hjälp till självhjälp.
3. Stöd från kommunen och myndigheterna - vad hjälper och vad stjälper.
4. Stöd från andra.
5. Leva Mitt Liv - min väg vidare.