Humaniora

Ett dödsfall kommer ofta oväntat. Vi är alla på okänt område. Här får du hjälp förbereda dig för de praktiska och emotionella utmaningar du möter vid ett dödsfall nära dig

Vi kommer alla att ställas inför det faktum att vi måste hantera våra tankar kring döden och allt det praktiska som kommer med ett dödsfall. Genom att blanda föredrag och dialog ökar vi medvetenheten, delaktigheten och kunskapen om vad som sker när en person avlider.

Tillfälle 1: 11/10 - Introduktion och presentation av kursen, kursledare och kursdeltagare. Kursen kan komma att innehålla samtal som på djupet kan beröra varför det är viktigt att deltagarna känner igen varandra för trygghet och att våga prata. Genomgång av olika alternativ av livsarkiv som man kan fylla i under kursens gång.

Tillfälle 2: 12/10 - Föreläsning med Ewa-Gun Westford - Sorg i arbetslivet. I polisyrket möter man sorgen i många olika skepnader i sitt arbete. Denna kväll kommer Ewa-Gun Westford att berätta om några olika tragiska händelser som hon har behövt möta och hantera i sitt arbetsliv. En intim och nära föreläsning med begränsat antal åhörare (max 40).

Tillfälle 3: 18/10 - Tänk efter före tex framtidsfullmakt - Vad händer efter? - Representanter från en begravningsbyrå är med.

Tillfälle 4: 25/10 - Transport och omhändertagande - Begravning (kista, kremering mm) - Begravningsplats. Representanter från en begravningsbyrå är med.

Tillfälle 5: 26/10 - Föreläsning med Ewa-Gun Westford - Sorg i livet - I livet möter man sorgen i många olika skepnader. Denna kväll kommer Ewa-Gun Westford att berätta om några olika tragiska händelser som hon har behövt möta och hantera i sitt privatliv. En intim och nära föreläsning med begränsat antal åhörare (max 40).

Tillfälle 6: 1/11 - Dödsboet / Efterlevandeguiden / Mångkultur / Alternativ för olika religioner och kulturer. Representanter från en begravningsbyrå är med.

Tillfälle 7: 8/11 - Livsarkivet

Tillfälle 8: 15/11 - Tillfälle för fördjupad kunskap efter gruppens önskemål.

Tillfälle 9: 22/11 - Sammanfattning

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare. Sista anmälningsdag är tio dagar före startdatum. För att spara på vår miljö skickar vi kallelser via e-post. Håll koll på er skräppost, för kallelsen/fakturan kan hamna där.

För mer information kontakta oss
e-post till SV Skåneland