Vadstenaknyppling

Vadstenaknyppling

Hantverk & konst

Lär dig ett textilhantverk med flerhundraåriga anor. Vadstenaspetsar knypplas mot ett mönster, till skillnad från skånsk knyppling som sker på frihand. Du får tillgång till mönster och hjälp att komma igång. Du får också lära dig att montera det färdiga arbetet.

Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs.

Bra att veta
Behöver du låna en knyppeldyna, hör av dig.

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.