Hantverk & konst

Lär dig ett textilhantverk med flerhundraåriga anor. Vadstenaspetsar knypplas mot ett mönster, till skillnad från skånsk knyppling som sker på frihand. Du får tillgång till mönster och hjälp att komma igång. Du får också lära dig att montera det färdiga arbetet.

Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs.

Bra att veta
Behöver du låna en knyppeldyna, hör av dig.