Hantverk & konst

Kom och var med i en kamratgrupp som gillar att väva. Ni får lära er från grunden hur det går till att förbereda väven och väva och hur man avslutar.
Kostnad 300 kr inkl material.