Hantverk & konst

Vävkurs för dig med lite erfarenhet av vävning.

I Landskrona kan du väva i en kamratgrupp, där ni hjälper varandra och väver tillsammans på måndagar mellan 17.00-20.00
Du bör ha vävt tidigare och kunna grunderna i vävning.

Kursdeltagarna har tillgång till vävstugan mellan varje kurstillfälle.