Hantverk & konst

Vill du lära dig väva?

Kursinnehåll: Teoretisk och praktisk kurs där du lär dig grundläggande begrepp inom vävning, ett gammalt hantverk.

Innehåll och mål med kursen.
Vi lär oss att varpa, förskeda, dra på, solva och därefter väva. Ledaren går igenom de olika momenten gemensamt och individuellt vid varje tillfälle, därefter praktisk arbete. Målet är att bekanta sig med vävredskapen och prova några olika vävtekniker.
Kursen omfattar 2 x 45 min per tillfälle.

Förkunskaper: Inga

Kursmaterial ingår inte i deltagaravgiften.

Kursledare: Lena Hansson har en gedigen erfarenhet av vävning, har hållit på med vävning i 18 år och hyllar principen "Learning by doing"