Både de privata och de på jobbet. Då ska du utveckla din kommunikationsförmåga. När du lärt dig mer om kommunikation och förstår vilka fallgropar som finns och hur du ska undvika dem. Då får du också bättre förutsättningar att lyckas i dina kontakter med andra människor och uppnå det som du vill uppnå.
I den här studiecirkeln utgår vi från boken ”Mer än bara ord”. Där har 28 författare delat med sig av sina bästa tips och kunskaper kring mänsklig kommunikation. Under ledning av Gaby Gummesson, som själv är en av författarna och som har drivit ett utbildningsföretag inriktat på kommunikation under 20 års tid, läser och diskuterar ni flera av kapitlen i boken.

Fyra träffar med ca 14 dagars mellanrum ger tid för läsning. Sen startar varje träff med en kort sammanfattande föreläsning kring ämnet i det kapitel ni läst. Därefter diskuteras och belyses frågor som tex vad kan just du dra för nytta av den här kunskapen på ditt arbete eller vad kan jag och min partner använda den till?

Studiecirkeln är digital och sker i forumet Zoom. Anmäl er gärna som ett par och delta båda. Det blir ju så mycket enklare när ni kan sitta hemma framför datorn.

I priset ingår en bok, är ni ett par och nöjer er med en bok så reduceras totalpriset med 195 kr.

Vill ni veta mer om kursledaren: Besök www.gaby.se