Beteendevetenskap, Humaniora, Hälsa & välbefinnande, Media & kommunikation, Pedagogik, Samhälle

Vi erbjuder webinar, träning och utbildning i kommunikation, konfliktlösning och ledarskap och riktar oss till såväl privatpersoner som organisationer, föreningar och andra grupper. Läroprocessen bygger på pedagogiken Klassiskt klarspråk och syftet är utveckling av bemötande, konfliktförståelse och Den goda viljan i och mellan oss människor för att på så sätt underlätta för dig och andra att möta olika situationer och personer.

Webinaret erbjuds kostnadsfritt via Zoom och ger en inblick i hur du kan tänka och använda språket för att till exempel:
- Förstå andras eller dina egna reaktioner.
- Skapa kontakt och ömsesidig förståelse.
- Förebygga och lösa motsättningar.
- Vara det stöd du vill vara för någon annan.
- Bryta destruktiva beteendemönster.
- Skapa givande samtal och möten.
- Förbättra samspelet med och mellan andra.

Samtidigt innebär webinaret en möjlighet för dig att ta upp de frågeställningar just du söker svar på för att få perspektiv på dem om du så önskar. Utöver det ger webinaret även insyn i grunderna i Klassiskt Klarspråk och vad du kan förvänta dig av en intensivträning och grundutbildning i kommunikation, konfliktlösning och ledarskap med Klassiskt Klarspråk om du skulle vilja delta i en sådan.

En intensiv träning löper över 2,5 dagar och börjar dag 1 kl. 19.00-21.30, fortsätter dag 2 kl. 09.00-16.30 och avslutas dag 3 kl. 09.00-16.00. Tre intensivträningar inom ett år innebär genomförd grundutbildning som verifieras med diplom. Efter grundutbildningen erbjuds vidareutbildning om så önskas.

Så här sammanfattar Caroline Davidsson (pedagog) sin och arbetslagets upplevelse av sin intensivträning med Klassiskt Klarspråk: ”Stort tack för de aha-upplevelser och insikter vi fick och att det blev tydligt hur vi kan möta varandra för att lättare förstå varandra, nå varandra, stötta varandra och förbättra vårt samarbete. Det stärkte oss, både som individer och grupp".

Länk till Zoom skickas till den epost du anger när du anmäler dig ca. 3 dagar innan datum för deltagande.

Frågor besvaras av ansvarig ledare, Ola Andersson, på ola@relationerochhalsa.se eller 0733-94 53 88.

Mer information hittar du även på www.relationerochhalsa.se!

Varmt välkommen hälsar Ola Andersson och Studieförbundet Vuxenskolan