YogaCommunity är en verksamhet som bygger på community building och integration genom Yoga. Yogan används som verktyg för att integrera kropp och sinne, som främja individens och det kollektiva välmåendet. Större delen utav aktiviteterna bygger på att samskapa med gruppen, genom olika övningar som stärker individens självförtroende, inkännande och närvaro.

Yoga i stadsparken vänder sig till dig 6-15 år gammal och är ett samarbete med Trelleborgs kommun och konstandsfria sommarlovsaktiviteter.
För att kunna hålla risken för smittspridning låg vill vi att du föranmäler dig, och att du bara kommer om du är frisk!
Välkommen!