Personal och styrelse

Växelnummer: 010-703 08 40


Avdelningschef
Daniel Kåreda
0700-22 19 22
daniel.kareda@sv.se

Personal 

Verksamhetscontroller
Rose-Mari Linde
0705-08 04 00
rose-mari.linde@sv.se

Administrativ samordnare
Anna Ljungberg
0704-34 54 01
anna.ljungberg@sv.se

Kommunikatör
Sandra Nilsson
0766-23 51 81
sandra.nilsson@sv.se

Lokalsamordnare
Alexander Jevtic
0704-34 54 04
alexander.jevtic@sv.se

Assistenter
Lena Bynke
0768-71 48 69
lena.bynke@sv.se

Viola Svensson
0704-34 54 06
viola.svensson@sv.se 

Marknadsenheten

Marknadschef
Britt-Marie Jobacker
0734-35 19 33
bmj@sv.se

Affärsutvecklare:
Emma Westerlind
0704-70 04 38
emma.westerlind@sv.se

Iwona Brenk
0708-74 67 15
iwona.brenk@sv.se

Linn Sjöholm
0704-70 04 25
linn.sjoholm@sv.se

Verksamhetsenheten

Verksamhetsutvecklare inom området äldre:
Alma Cehajic
0768-71 48 01
alma.cehajic@sv.se

Ingela Frid
0721-77 56 76
ingela.frid@sv.se

Snezana Alagic
0704-34 54 02
snezana.alagic@sv.se

Jennie Kristensson
0704-70 04 36
jennie.kristensson@sv.se

Verksamhetsutvecklare inom området funktionsnedsättning:
Ann-Marie Juhlin
0708-74 54 91
ann.marie.juhlin@sv.se

Jessica Svensson
0704-700441
jessica.svensson@sv.se

Marjet Lidström
0704-34 54 03
marjet.lidstrom@sv.se

Mona Frisell
0705- 91 25 85
mona.frisell@sv.se

Verksamhetsutvecklare inom området unga, musik och integration:
David Hanna
0765-55 50 54
david.hanna@sv.se 

Jaqueline Olofsson
0704-34 54 05
jaqueline.olofsson@sv.se

Michelle Sandberg
0709-51 28 13
michelle.sandberg@sv.se

Sebastian Petersen (Tjänstledig) 
0739 82 15 45
sebastian.petersen@sv.se

Verksamhetsutvecklare inom området engagerade människor:
Jenny Stenborg
0708-59 85 88
jenny.stenborg@sv.se

Mats Ernstsson
0708-74 54 27
mats.ernstsson@sv.se 

Monica Dahlqvist
0721-55 65 21
monica.dahlqvist@sv.se

Helena Sandell
0733-93 06 62
helena.sandell@sv.se