Mitt Val 2018

Mitt val är ett projekt som för andra valet i rad körs inför valet. Syftet är att öka valdeltagandet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Vi kommer på olika sätt jobba med denna målgruppen för att öka kunskap och förståelse och för att få alla att ytrycka sin röst. 

Följ vårt arbete här.