Tillbaka

Ändrade bestämmelser Båtradio - gå snabbkurs

Angående VHF – båtradio (SRC)
Från och med 1 januari 2017 höjs kraven för att ta certifikat för VHF/SRC. Detta certifikat är ett första steg för att få använda båtradion och för att den skall kunna utgöra den säkerhet till sjöss som den är avsedd att vara.
Passa på att skaffa certifikatet nu på det gamla, enklare sättet före årsskiftet, innan kraven höjs.

För att börja använda VHF behöver du:
1. Ett VHF-certifikat (SRC - Short Range Certificate). Certifikatet gäller         livet ut.
2. Ett tillstånd från Post och Telestyrelsen, PTS. Med tillståndet får du           även en ”anropssignal”, vilken är båtens unika identitet i samband           med radio-kommunikation. Stockholmradio hjälper dig gärna med           formaliteterna kring ansökan.
Varför krävs VHF-certifikat och tillstånd?
VHF-DSC är ett internationellt nöd- och säkerhetssystem till sjöss. Korrekta kunskaper ger dig trygghet att använda VHF-radion.