Tillbaka

Solel - startar 17/1

Nyfiken på egen el från solen?
Att bygga en solcellsanläggning till det egna småhuset är i grunden enkelt men då tekniken är ny är det en hel del att tänka på.
Via studiecirkeln får du en optimal solcellsanläggning, anpassad utefter dina speciella förutsättningar.

Innehållet i studiecirkelns fyra träffar:
1, Solen som energikälla, solcellssystemets funktion, placering och hur mycket el en anläggning producerar.
2, Studiebesök eller företagsbesök, här ser vi anläggningens olika delar samt hur den fungerar.
3, Dimensionering och ekonomi, planering av den egna anläggningen med hjälp av checklistor.
4, Installation, drift och underhåll, fortsatt arbete med planering av den egna anläggningen.

Cirkelledare Energikonsulten Tomas Skagenborg

Platsen är Töreboda/Mariestad/Hova
Här är det deltagarna som styr, var kommer de flesta ifrån?