Hälsa & välbefinnande


En samtalsserie för föräldrar till unga vuxna mellan 18-25 år med funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik

Innehåll
När vi pratar om livet väcks ibland oväntade känslor. Alla känslor är okej. Genom att samtala om våra upplevelser kan vi hjälpa varandra att se saker i ett nytt ljus. Och i ett nytt ljus kanske vi orkar och vågar ta nya steg och se att det faktiskt bär vidare. Förhoppningsvis kan den här gruppen få vara en plats för sådana samtal. 

Samtalsgruppen innehåller följande områden:
Träff 1: Självbestämmande och sekretess
Träff 2: Samhällets insatser
Träff 3 Delaktighet, samtycke och samverkan
Träff 4 Stöd för mig som anhörig

Vid varje tillfälle finns ett antal frågor att samtala om och fundera på. Fokus för samtalen ligger på vad vi tänker och känner och hur vi hanterar situationer på olika sätt. Det handlar mer om att ge varandra utrymme att berätta och mindre om att ge goda råd. Både talandet och lyssnandet behöver ske med stor ödmjukhet och respekt så att gruppen blir en plats som präglas av trygghet och tillit. Det ska vara okej att ”prova” nya tankar utan att riskera att bli ifrågasatt.

Länk skickas ut några några innan start

Samtalsledare: Lena Larsson, samtalsledare inom Försvarsmakten, beteendevetare mm.

I Samarbete med Bräcke Diakoni