Musik, teaterGe dig in i världar du vanligtvis inte har tillgång till. Rollspel är ett kreativt intresse där du får fullt utlopp för din fantasi och uppfinningsrikedom.

Rollspel handlar om att gestalta karaktärer med tankar och känslor. Det kan liknas vid att befinna sig mitt i en film eller teaterföreställning. Skillnaden är att det är du, tillsammans med berättaren, som styr händelseförloppet.

D&D är en förkortning på Dungeons & Dragons, som är ett amerikanskt rollspel.

För dej som har NPF-diagnos (autism, adhd, asperger mm) 12-18 år

Ingen kostnad