Hantverk & konst

Konstutställning med verk av Ingrid Tengelin, Marie Yderland och Clara Karlsson på KulturArbetsCentrum -
Galleri Lilla huset.

Välkomna!