Hantverk & konst

Fritt Broderi!
I vår studiecirkel hos SV arbetar vi i olika material och med gemensamma teman.

Cirkeln kombineras med olika erbjudande för att bredda deltagarnas kunskap och lära nytt.
Temat för höstens är Ekofärgat material.

Erkänt kunniga Helga Aiff och Kristina Blixt kommer att ge många ovärderliga råd och tips under höstens träffar.

Med tanke på rådande pandemi vill vi Coronasäkra vår verksamhet.
Vi planerar därför att ev lägga in fler träffar under veckorna för att kunna hålla avstånd på lämpligt sätt.

Tillsammans ansvarar vi för lokalen och delar på kostnaderna som uppkommer.

Material: mängder med nålar, tyg och tråd finns att tillgå.

Vi hälsar gamla som nya deltagare varmt välkomna!

OBS!
Anmälan och ev frågor ställs till
Kerstin Jonsson mobil 0730-74 12 43 eller Helga Aiff mobil 070-652 22 41

Motto:
Uppmuntra till broderi som uttryckssätt och rekreation

Alla intresserade är välkomna att delta i träffarna
som syftar till att utveckla vår kreativitet, färger, komposition av bilder mm
Förkunskap: Tråckelstygn.