Hantverk & konst

Fritt Broderi!
I vår studiecirkel hos SV
arbetar vi i olika material och med gemensamma teman.

Cirkeln kombineras med olika erbjudande för att bredda deltagarnas kunskap och lära nytt.

Vi träffas 4 tillfällen under våren 2020
25/1, 29/2, 28/3, 25/4
Varje träff pågår mellan kl 10.00 - 14.00.

Vi har bytt lokal!
Nu finns vi på ”VB-vinden”,
Villagatan 1 i Tidaholm (fd VästgötaBladet)
Tillsammans ansvarar vi för lokalen och delar på kostnaderna som uppstår.

Välkommen att delta!
Anmälan och ev frågor ställs till
Kerstin Jonsson mobil 0730-74 12 43

Motto:
Uppmuntra till broderi som uttryckssätt och rekreation

Alla intresserade är välkomna att delta i träffarna
som syftar till att utveckla vår kreativitet, färger, komposition av bilder mm
Förkunskap: Tråckelstygn