Hälsa & välbefinnande

Adhd hjälpen är en cirkel för dig, från 18 år, med adhd eller som är anhörigt till någon med adhd. Delta gärna tillsammans med din anhöriga.

På den här cirkeln utgår vi ifrån kursboken Pegasus och dess innehåll.
Ledare Camilla Moberg blev diagnostiserad med adhd och Gad 2019 och var första kull att gå Pegasus utbildning i Skövde och Camilla vill hjälpa andra att förstå vad adhd innebär både på personligt och allmänt plan. Kursen har gett hennes sambo och henne själv bättre insikter i vad diagnosen innebär.
Vi går igenom och ger varandra feedback och tips kring olika strategier, behandlingar, medicinering, mat, sömn, öka kvalitén i relationer, öka acceptansen för den anhöriga samt att vi får möta andra i liknande situation.

Gratis!

Kursdeltagaren väljer själv att delta aktivt i diskussion eller vara passiv och bara lyssna.

Genomförs digitalt. Länk skickas till anmälda deltagares e-post någon dag innan kursstart.