Historia & Konsthistoria

Välkommen till Hångsalagården sista fredagen i maj, juni, juli och augusti.
Dörren öppnar vi kl 18.00
siste man låser och släcker

Vi hoppas träffarna blir berättarkvällar med historier om Hångsdala och folket som bott och bor där idag.

En trivsam kväll där vi stärker grannsamverkan och nätverkar.
Kom som du är och ta med gott humör och berättarlust!

Jessica Lindberg, ordförande bjuder in och henne kan du även kontakta om du vill veta mera.
0739-070-264

Träffar i samverkan med SV Tidaholm