Hantverk & konst

Fortsätt måla akryl.
Inspiration, tips och trix får du av vår ledare.

MATERIAL
Canvas och färger att måla med tar du själv med. Är du osäker på vad du ska använda finns det
visst material att låna vid första tillfället.

START
vid minst 5 anmälda.

LEDARE
Kristina Karlsson Humla har stor erfarenhet av akrylmåleri och ingår i
målargruppen i "VB-Ateljen".

ÖVRIGT
Betalning sker via den kallelse/faktura du får i din epost.
Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.
Vill du delbetala kursen kostnadsfritt?
Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala eller meddela detta om du anmäler dig per telefon.

INTYG kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras.

FÖRSÄKRING Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln.

Ev frågor ställs till SVs kundtjänst tel 0502-100 58