Hantverk & konst

Vi är en grupp som träffas för att måla och inspirera varandra.
Emellanåt bjuder vi in en fackman att ge oss nya insikter och kunskaper
om måleriteknik osv.

Vill du också vara med så ring
Camilla Vidén 0767849727