Hälsa & välbefinnande

467 röster om att åldras med NPF

Äldre och adhd är att ett helt nytt fokusområde för Riksförbundet Attention.

Möt Annika von Schmalensée från Riksförbundet Attention när hon berättar om projektet Äldrelyftet – åldras och må bra med adhd och presenterar den rapport som just publicerats ”Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos”

Äldre med NPF har levt med en problematik som påverkat deras möjligheter till goda relationer, fungerande studier och arbetsliv, psykiskt välmående och ekonomisk stabilitet.

Föreläsningen genomförs digitalt. Länk skickas till anmälda deltagares e-post någon dag innan kursstart.

Arrangemanget är gratis men anmälan krävs!