Historia & Konsthistoria

Johan Hjertén berättar om dess bakgrund och historia. Altartavlan skänktes till minne av Anders Erichson Hästhufwud. Vi avslutar med lördagskaffe i Båtmanshuset. Anmälan till Tommy Kroon, tommy@skaragille.se eller 070-5912455.