Humaniora

Åter igen får vi följa fyra andliga förebilder, genom deras innehållsrika liv och tankevärld.
Ledaren Håkan Brattgård berättar och beskriver. Deltagarna bidrar med funderingar, synpunkter och kunskaper.
Välkommen alla träffar eller kanske bara en!
Vi träffas fyra måndagar kl 15-17, våren 2020 -
Vi möter -
Wilfred Stinissen, munk och författare 3 februari
Ylva Eggehorn, poet och författare 2 mars
Anders Frostensson, präst och psalmförfattare 6 april
Martin Lönnebo, skapare av frälsarkransen 4 maj.