Historia & Konsthistoria

Antiken och arkeologin. Arkeologins historia i Mellanöstern och Egypten och med starten där, Egypten, fenicier, Grekland, etrusker och Rom, plus utblickar österut, mot fr.a. Iran.
ledare Christer Westerdahl prof, em.
3 x 6 lektionstimmar avg. 750:-
start onsdag 13 februari 2019