Historia & Konsthistoria

" Man kan tycka att en kurs av detta innehåll skulle intressera bara några få. Men det visade sig att kursen samlade ett större antal entusiaster än väntat. I den första kursen pratade vi om de stora civilisationerna som Mellanöstern, Egypten, Grekland och hellenismen, fenicierna, etruskerna och Rom. Nästa kursomgång behandlade en rad olika teman, där vi både repeterade, vidgade och fördjupade perspektiven. Bl a myten om Atlantis, sjöfart och skepp, kelterna, Bibelns länder, Urarturiket, Iran, både öst och väst, Cypern och inledningen till islamisk konst.
Avsikten är att se samtidigheten i olika kulturyttringar genom att göra stora historiska svep. Viktiga skeden som övergången mellan brons- och järnålder och den förklassiska tiden ca 700-500 f.Kr. får särskilt utrymme. Inte minst blir jämförelser av korskulturella arkeologiska fynd, myter och religioner genomgående.

Kursledare är prof. em. Christer Westerdahl, som har förvärvat betydande erfarenheter på området genom studier och resor under många decennier. Det ges också litteraturtips för den som har lust att fortsätta på egen hand.
Du måste inte ha gått föregående kurser för att hoppa på denna kurs.
Anmäl dig idag!