Djur, natur & miljö

Apporteringskurs, främst för Retriever.
högst 7 deltagare
7x3 lektionstimmar
Avg. 750:-
ledare Ulla-Britt Östman