Är vi #viärtibro? Kamratcirkel om normkritik och lokal utveckling

Är vi #viärtibro? Kamratcirkel om normkritik och lokal utveckling

Samhälle

Kamratcirkel för dig som tillsammans med andra vill fundera/jobba med frågor som har betydelse för Tibros lokala utveckling. Cirkeln genomförs som ett led i GRÄNSFRI, se nedan.

Studiecirkelns mål är att undersöka vilka "vi" i "Vi i Tibro" är.
Påverkar gällande normer din och andras möjlighet att utvecklas?
Går det att utveckla ett lokalsamhälle för ALLA?
Diskussion under trivsamma former bland annat med hjälp av UR:s programserie PK-Mannen.
Om gruppen vill presenteras gruppens resultat för Tibros lokala utvecklingslabb. se nedan.

Startdatumet är preliminärt och cirkeln startar när tillräckligt många har anmält sig.

Preliminärt upplägg:
Träff 1 - Normkritik, vad är det? Vi ser på 3 avsnitt av PK-mannen och diskuterar våra upplevelser. Övning: Är jag normen?
Träff 2 - Vi fortsätter att fundera över olika normer i samhället. Vi ser 3 avsnitt av PK mannen och diskuterar våra upplevelser. Övning: Ta på dig dina normkritiska glasögon och funderar på normer som du lägger märke till i din vardag.
Träff 3- Vad såg vi när vi tränade oss på att vara normkritiska? Tror vi att alla upplever ett "vi" i "Vi är Tibro"? Hur vill vi göra för att få fler människor delaktiga? Vilka behöver kunskap om normer och vem skapar delaktighet?
Träff 4 - Finns det saker vi lärt oss i studiecirkeln som vi ser annorlunda nu efteråt? Vi summerar våra 3 tidigare träffar och funderar över om/hur vi vill gå vidare.

GRÄNSFRI är ett nytt sätt att tänka och praktisera lokal utveckling. ESF-projektet drivs av EDCS i samarbete med Essunga, Tibro och Skövde kommun.
GRÄNSFRI kopplar samman näringsliv, civilsamhälle och offentlighet i ett gemensamt utvecklingsarbete, som vänder på perspektiv och gör mångfald till en motor för lokal utveckling. Målet är att skapa nya lösningar på lokala utmaningar genom att öppna upp arbetet och ge utrymme för den utvecklingskraft som finns hos de kvinnor och män som bor och verkar i kommunen.

Lokalt utvecklingslabb Tibro
I Tibro finns ett lokalt utvecklingslabb som under drygt två år kommer att undersöka och skapa nya lösningar på några av Tibros aktuella utmaningar. Labben är en plattform, som gör det möjligt för organisationer, individer och aktörer att samarbeta, lyfta nya perspektiv – och forma utveckling – på ett konkret plan.

Lokala utmaningar Tibro:
•Skapa ett inkluderande näringsliv. Ett näringsliv som bryter hämmande strukturer och stimulerar företagsamhet inom grupper och branscher som idag är underrepresenterade eller verkar inom områden som av tradition inte definierats som tillväxtskapande inom främjandesystemen.
•Bidra till att utveckla former för att mötas och samverka. Målet är att alla invånare, oavsett geografi, ålder, kön eller ursprung, kan vara delaktiga i att utveckla sig själva och kommunen.
•Lyfta medborgarnas perspektiv och bidra till att skapa villkor som gör det attraktivt för kvinnor och män med olika bakgrunder att leva och verka i Tibro.