Arkeologi

Arkeologi

Historia & Konsthistoria

Världens arkeologi - från skattletning till vetenskap.
6 ggr x 3 lektionstimmar avg. 750:- min. 10 deltagare
lokal SV Götene Torget 6
ledare Christer Westerdahl prof. em.

Kursen är indelad i 3 etapper varav denna är den 3:e

Del 2 Sveriges och Nordens arkeologi - från fornhistoria till symboler och etnicitet.

Del 3 Västergötlands arkeologi - från myt till verklighet