Historia & Konsthistoria

KURSENS INNEHÅLL
Vi kommer att behandla lämningar från de olika arkeologiska perioderna samt medeltiden,
främst ur arkeologiskt och konsthistoriskt perspektiv.
Det kommer att innefatta området i Götene och Skaraborgs län och Västergötlands län
Vissa temata av särskild betydelse kommer att flikas in, som Christer har särskilda kunskaper om.
Kursen kan i sidobelysning även ge kunskap om allmän arkeologi, som ju var föremål för tidigare kurser.

LEDARE
är prof. em. Christer Westerdahl, som har förvärvat betydande erfarenheter på området genom
studier och resor under många decennier.
Det ges också litteraturtips för den som har lust att fortsätta på egen hand.
Du måste inte ha gått föregående kurser för att hoppa på denna kurs.
Anmäl dig idag!