Historia & Konsthistoria

Med utgångspunkt ur boken
”Arns landskap – en resa genom Sveriges historia”
lär vi om Svensk medeltidshistoria under kunnig ledning av
vår egen ”Arn-guide” Rosa Qvist!

Cirkeln genomförs varannan vecka under hösten.