Historia & Konsthistoria

Med utgångspunkt ur boken
”Arns landskap – en resa genom Sveriges historia”
lär vi om Svensk medeltidshistoria

Kursen genomförs under kunnig ledning av vår egen ”Arn-guide” Rosa Qvist!
Mångårig erfarenhet av cirkelledarskap.

Cirkeln genomförs varannan vecka under hösten, eftermiddagstid.

För dig som vill läsa vidare erbjuds fortsättning våren -22.
Den kursen avslutas med en gemensam studieresa för den som så önskar.

Frågor om kursens innehåll ställs till Rosa via mobil 070-954 40 70