Musik, teater

Välkommen till en kurs om diktläsning, med exempel alltifrån Anna Maria Lenngren till Tomas Tranströmer. Här får du som deltagare lyssna och diskutera, och öva på att läsa högt, och också presentera egna favoriter. Hur använder en rösten för att få människor att lyssna?
Ledaren Leif Olsson från Götene har rik erfarenhet av uppläsningar, inte minst i radio. Han har i många år turnerat med poesiprogram, i synnerhet med dikter av Tranströmer.

Anmälan senast 15/2.