Attention Café Tidaholm

Attention Café Tidaholm

Funktionsnedsättning

Första måndagen i varje månad är du som har eller är nära anhörig till någon med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning välkommen till
SV i Tidaholm, Hägnevägen 2.
Tillsammans med Attention Skaraborg* ordnar vi cirklar och aktiviteter som passar just dig.
Vid våra caféer diskuterar vi mycket kring att vara anhörig
- att balansera syskonrelationerna
- att ha ett vuxet barn med NPF
- vikten av att ta hand om sig själv.

Samhällsguide: vart vänder jag mig, vilka rättigheter har jag osv.
Skolan: hur fungerar den för dig och ditt barn?
osv.

Höstterminens träffar 2018 infaller på följande datum 3/9, 1/10, 5/11 samt 3/12

Caféträffarna startar kl 18.30 och håller på till ca 20.30. Vi fikar under kvällen.
Träffarna är gratis och ingen föranmälan krävs
Tillsammans planerar vi att anordna aktivitet i höst för både anhöriga och syskon.
Ledare för caféerna i Tidaholm är Monica Andersson och Linda Fogelberg.

*Attention är en lokalförening i Skaraborg som arbetar för att alla med NPF i vårt område ska få det stöd som de behöver.
Tillsammans blir vi starkare och kan hjälpas åt att kämpa för barns och vuxnas rättigheter i samhället.

Vi har mycket att lära av varann och kan stödja i svåra situationer. Du är inte ensam!