Hälsa & välbefinnande

Medlemsträffar om hur vi långsiktigt skall hjälpa personer med NPF till bra liv

Tredje söndagen i månad nummer 1,2,3,4 & 8,9,10,11 stående. kl. 15.00–16.30.

I första hand för medlemmar i Attention Skaraborg, inklusive familjemedlemmar. Men även du som överväger medlemskap, eller är med i annan Attention-avdelning får delta.

För alla kategorier (personer med NPF, anhöriga och andra) och alla åldrar.

Antingen via Zoom eller i lokal i Skövde/Skara, beroende på coronaläge främst.

De två första tillfällena, 2021-10-17 och 2021-11-21, sker via Zoom.

Torbjörn Andersson leder vanligen och han nås lätt på tor@autist.se