Beteendevetenskap, Hälsa & välbefinnande


I denna kurs får barn lära sig känna skillnad mellan aktivitet och avkoppling.
Utifrån ett lekfullt sätt förenar vi kropp och knopp genom yoga, rörelse, dans, lek, positiva mantran och
skapande aktiviteter.
Ex på vad Mona tar upp i kursen:
Tar hjälp av saga och lek för att lära känna oss själva och vår kropp.
Finns inga krav på prestation, här kan man ”bara vara”.
Duger man som är och gör så gott man kan.
Är ledstjärnan glädje och gemenskap.

Ledare: Mona Eriksson Wallgren är diplomerad barnyogaledare och har lång erfarenhet att leda barn i sitt yrke som förskollärare.
Yogamattor finns att låna.