Historia & Konsthistoria

Berättartur med cykel. Samling Tisslegården kl. 18.00. Runt Myrbacken, berget mm.