Historia & Konsthistoria

Cykteltur till Rivenäs. Samling vid fabriken Årnäs. Medtag fika.