Historia & Konsthistoria

För dig om är medlem i SPF
Vi läser om berömda mäns mindre berömda kvinnor och deras liv och öden.
Repris från i våras.
Ledare Ulla-Britt Westelius