Historia & Konsthistoria

Vi läser om berömda mäns mindre okända hustrur, om deras liv och öden.


5 ggr 120 kr tisdagar kl. 14:00-16:15


Ledare Ulla-Britt Westelius