Djur, natur & miljö

Träff en gång/vecka 5 ggr teori, 6 - 7 ggr praktik, samt deltagande i föreningens gemensamma arbete i bigården resten av säsongen.
Plats SV Götene, Torget 6 för teorilektioner
Husaby bigård för praktik.
Avgift 1200:- inkl kurslitteratur.
Ledare Cecilia Waern tel 0730-813683