Djur, natur & miljö

Vi avvaktar Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om pandemin avklingat blir träffarna fysiska i
SVs lokaler på Skaragatan i Lidköping, om inte genomförs de digitalt via plattformen Jitsi.

Välkommen till vår nybörjarkurs Biodling!
Lär dig om binas bostad, bisamhället, utrustning, bisjukdomar och mycket mer.

KURSEN INNEHÅLLER
två träffar i vår bigård där vi lär praktiskt arbete i bigården i Råda
Resterande träffar, 6 tillfällen, genomförs under oktober-november månad

LEDARE
Våra cirkelledare är Helena Gustafsson och Gunvor Torstensson

STUDIEMATERIAL: Min biodling samt Mina första år som biodlare

Ledarna är medlemmar i Lidköpings Biodlarförening - http://lidbi.se/

Deltagarna erbjuds också att delta i Biodlarföreningens aktiviteter på Bigården i Råda.
Där finns möjlighet att lära sig mer om det praktiska arbetet med biodling.

INGA FÖRKUNSKAPER KRÄVS.

FRÅGOR om kursens innehåll ställs till ordförande Gunvor Torstensson 076-114 12 16