Djur, natur & miljö

Lär dig om binas bostad, bisamhället, utrustning, bisjukdomar och mycket mer.

GENOMFÖRANDE
Vi inleder med två fysiska träffar i vår bigård i Råda där vi lär praktiskt arbete.
Resterande träffar, 6 tillfällen, genomförs under oktober-november månad.
Dessa sker via den digitala plattformen Zoom.

LEDARE
Våra cirkelledare är Gunvor Torstensson ordförande i i Lidköpings Biodlarförening - http://lidbi.se/

STUDIEMATERIAL: Min biodling samt Mina första år som biodlare

Du som deltagare erbjuds dessutom att delta i Biodlarföreningens aktiviteter på Bigården i Råda.
Där finns möjlighet att lära sig mer om det praktiska arbetet med biodling.

INGA FÖRKUNSKAPER KRÄVS.

DISTANSKURS
Du som deltagare behöver en bra uppkoppling samt gärna pc eller padda med kamera.
Länk till kursen skickas ut av vår ledare strax före start. Vi använder även Learnify där vi
samlar allt vårt material. Inlogg till detta går du under kursens gång.

FRÅGOR om kursens innehåll ställs till ordförande Gunvor Torstensson 076-114 12 16

ÖVRIGT
Betalning sker via den kallelse/faktura du får i din epost.
Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.
Vill du delbetala kursen kostnadsfritt?
Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala eller meddela detta om du anmäler dig per telefon.

INTYG kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras.

FÖRSÄKRING Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln.

Ev frågor ställs till SVs kundtjänst tel 0502-100 58