Djur, natur & miljö

Kursen börjar med teori och avslutar med lite praktiska arbeten t.ex: tillverka ramar och tråda ramar samt
renovera biodlings materialet inför säsongen.

Kostnad 600 kr exkl. material

Bok kostar ca 350 kr

Vi håller till på bigården i Västeräng.

Anmälan är bindande.