Pedagogik

Vill du utvecklas till samtalsledare/moderator?
Var med på höstens kurstillfälle!
Upplägg

Per Gustafsson berättar om sina erfarenheter av att vara samtalsledare/moderator.

Frågor att diskutera
Vikten av att vara neutral
Vad brukar vara en bra strategi/dåliga strategi.
Vad funkar/funkar inte?
Vilka problem kan uppstå och finns det bra knep att undvika/lösa dem?
Kroppsspråk? Vad är viktigt att tänka på?

Deltagarna får sedan prova på att vara samtalsledare/moderator inför gruppen. Vi utvärderar vad som fungerade/inte fungerade, tips och råd. Vad behöver tänkas och övas mer på?

Ta steget och bli samtalsledare/moderator du med!

Denna utbildningen är riktad till Studieförbundet Vuxenskolans cirkelledare!

Anmälan är bindande. Eventuell avanmälan skall ske senast 24 timmar före
arrangemangets starttid. Ej avanmäld person debiteras en avgift om 100 kr.

Välkommen!