Funktionsnedsättning

Torbjörn Andersson är en erfaren NPF-föreläsare. Han är autist-aktivist, autismarbetare (aspi.se, andet.se) och själv klassisk aspergerperson som fick diagnos 1996.

Ett stort intresse sedan många år är just personlig­hets­typen asperger och hur man lever ett bra liv som annor­lunda människa.


Datum och tid: torsdag 6 februari, kl 18.00-20.00

Plats: Gjutaren, Järnvägsgatan 6 i Töreboda

Kostnad: 50:- (inkl. frukt och festis i pausen)

Anmälan: www.sv.se Uppge arrnr: 223790

Välkommen!