Djur, natur & miljö

För dig som är medlem i någon av Skaraborgs biodlarföreningar:
Intresset för biodling ökar och föreningarna behöver fler utbildade cirkelledare i ämnet.
Tag chansen och delta! Även om du i nuläget inte vill hålla i en cirkel helt själv kan du vara ett gott stöd
till den ordinarie ledare i din förening under kursens gång.

KURSLEDARE
Lotta Fabricius Kristiansen, författare till studiematerialet Mina första år som biodlare,

OMFATTNING
Kursen genomförs som helhet under en lördag i SV:s lokaler i Falköping.

KOSTNAD
Utbildningen bekostas av SV och Skaraborgs Biodlardistrikt

GENOMFÖRANDE
Vi börjar dagen med kaffe och fralla kl 9.00

STUDIEMATERIAL
Mina första år som biodlare
Min biodling - arbetsbok för deltagare
Min biodling- cirkelledarmaterialet

ANMÄLAN
Sista dag för anmälan är 15 januari 2022.
Begränsat antal platser, max 10.

Frågor besvaras av Åsa Bergman
Verksamhetsutvecklare mobil 070-3612565