Samhälle

Jag tänkte att det vore både trevligt och nyttigt att ha ett forum digitalt där man får ventilera de problem man stöter på i arbetet just nu och med gemensamma krafter försöka lösa dessa tillsammans. Vi är ju ändå väldigt bra på att lösa samhällsproblem till vardags så nu är det verkligen läge att slå våra kloka huvuden ihop och komma starkare ur detta som rörelse.
Vi träffas på distans Torsdagar mellan 12.00-12.45 där man kan äta sin lunch tillsammans och helt enkelt reda ut vår situation tillsammans för att vara rustade för både framtid och rådande omständigheter. Vi träffas varje torsdag så länge vi är lite "karantäniserade" och vi behöver stöd och stöttning från våra branschkollegor.
Anmälda deltagare får per mejl länk till cirkeln.

Therese Karlsson
Cirkelledaren och Förbundet Vi Ungas verksamhetsutvecklare i Skaraborg